Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Научна и развойна дейност – R&D

Полеви изследвания

Сектора на R&D услугите в земеделието предоставя своята помощ, в съответствие с утвърдени добри международни принципи и практики:
Анализ за остатъчни количества в съответствие с Д.Л.П. (G.L.P.)
Обработка на данните в съответствие с Д.Л.П. (G.L.P.)
Проучвания за ефикасност в съответствие Д.Е.П. (G.Е.P.)
Консултантски услуги

Освен това ние предлагаме на нашите клиенти / сътрудници различни други услуги с високо качество, като:
Подготовката на пробите и доставка до всяка аналитична лаборатория по света
Бърза подготовка, проверка и доставка на окончателните доклади и необработени данни
Електроненна система в реално време за аналитичните дейности

Големият натрупан опит и ноу-хау на квалифицираният ни агрономически екип, както и нашите строги системи за качество са ключовете за нашите константните високо-качествени услуги. Това високо качество, в съчетание с нашата икономически ефективна ценова политика е основен фактор за дългосрочното ни сътрудничество с голям брой международни клиенти.

Посадъчен материал

Сектора на R&D услугите в земеделието предвижда, в съответствие с международните стандарти на отглеждане и оценка:
Оценка на сорта
Изготвяне на протоколи за посадъчният материал
Качествен контрол на семена
Изготвяне на протоколи за посевният материал
Управление на размножителният процес
Консултантски услуги