Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Анализи

Основен физикохимичен аналитичен пакет на вода

(30101151)

рН, електропроводимост, обща твърдост, Β, Ca, Mg, K, Fe, Zn, Na, Cu, Mn, F, Cl -, SO 4 =,Ρ, обща алкалност, ΝΟ 3 -, ΝΟ 2 - ΝΗ 4 +, Ρ, TDS, CO 3 =, HCO 3 -, въглероден твърдост, не въглеродна твърдост (26)
Купувам
Назад