Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Анализи

Голям пакет от тежки метали в храните

(30750251)

олово (Pb), кадмий (Cd), хром (Cr), никел (Ni), кобалт (Co), арсен (As), живак (Hg) (общо 7 на брой)
Назад