РЕДЕСТОС ГРУП
КАНТАКТИ

Сертификати

Акцентирайки върху предлагането на услуги от най-високо качество, АГРОЛАБ РДС има въведени международно признати системи за качество, които осигурияват "Добавена стойност" на услугите за своите клиенти. Днес тя е една от първите компании в Гърция, която работи в съответствие със системите за качество на ISO 17025, GLP, GEP и QS.

Освен това, е първата гръцка лаборатория, която бе одобрена от Международната организация за търговия със зърно и фуражи (GAFTA), и е първият и единствената аналитичена лаборатория, имаща лиценз за работа на механологични инсталации и екологичен лиценз.

И накрая, компанията е високо оценена от публични и частни институции в Гърция и в чужбина, и е включена в няколко регистри на сектора, като OPEGEP-AGROCERT, Държавният гръцки, ветеринарен контрол и др.
 

 

АКРЕДИТАЦИЯ ISO 17025:05
АГРОЛАБ РДС е уникална компания в Гърция, която е " multi-site " акредитация по ISO 17025:05 от Акредитационния съвет (ESYD), и за двете си лаборатории в Атина и Солун. Тази акредитация обхваща всички отделни лаборатории, в много широк кръг от лабораторни методи и продукти. [Удостоверение № 044 (4)]

Accredited Activities List for flexible scope (Sindos Lab)

Accredited Activities List for flexible scope (Athens Lab)

Сертификат за акредитация по ISO 17025

Обхват на акредитация на лаборатория в гр.СОЛУН, Гърция 

Обхват на акредитация на лабораторията в гр. АТИНА, Гърция

 


СЕРТИФИКАТ QS
Считано от 06.07.2011 АГРОЛАБ РДС е одобрена лаборатория според QS (QS Fachgesellschaft Obst-Gemuse Kartoffeln GmbH) за определяне на остатъци от пестициди в храни.

Заслужава да се отбележи, че АГРОЛАБ РДС е първата лаборатория в Гърция, която беше одобрена от QS за лабораторийте си в Солун и Атина. Това ново развитие, е пряк резултат от непрекъснатите усилия на АГРОЛАБ РДС за предоставяне на висококачествени лабораторни услуги.

Thessaloniki Labs
Athens Labs


СЕРТИФИКАТ ΒΝΝ
Считано от AGROLAB RDS е одобрена от BNN (Bundesverband Naturkost Naturwaren) лаборатория за определяне на остатъци от пестициди в  биологични продукти.
 
Струва си да се отбележи, че AGROLAB RDS е първата лаборатория в Гърция, одобрена от BNN.
 
За да видите писмото за одобрение от BNN натиснете тук
 

СЕРТИФИКАТ ФОСФА
AGROLAB RDS е одобрена лаборатория от FOSFA. Международната асоциация за търговия (F.O.S.F.A) се занимава с маслодайни семена, масла и мазнини с 1 103 члена в 89 страни. На международно равнище 85% от световната търговия с петрол и мазнини се търгува по договори на FOSFA.

За да видите писмото за одобрение от FOSFA натиснете тук
 

GAFTA СЕРТИФИКАТ
На АГРОЛАБ РДС е сертифицирана лаборатория за анализ на зърното и фуражи съгласно GAFTA (Международната организация за търговия със зърно и фуражи).

Трябва да се отбележи, че АГРОЛАБ РДС е първата и единствена лаборатория в Гърция Сертифициран от GAFTA.

За да видите Сертификат натиснете тук press here


CORESTA СЕРТИФИКАТ

За да видите Сертификат натиснете тук press here


СЕРТИФИКАТ ДЛП (GLP)
АГРОЛАБ РДС е сертифицирана по "Организация и Управление в съответствие с принципите на Добрата Лабораторна Практика" (ДЛП) за провеждането на изследвания за остатъчни количества от пестициди от Централната химична лаборатория на Гърция. [Удостоверение № 67/2013]

За да видите сертификата ДЛП, натиснете тук, press here

 

СЕРТИФИКАТ ДЕП (GEP)
АГРОЛАБ РДС е сертифицирана като "Експерименталната станция в съответствие с принципи на добрите експериментални практики" (ДЕП), за провеждане на проучвания за селскостопански пестициди от гръцкото Министерство на развитието на селските райони и храните. Удостоверение № AGR/04/2009]

За да видите GΕP Сертификат, натиснете тук, press here

 

ОПЕРАТИВЕН ЛИЦЕНЗ
АГРОЛАБ РДС е първата и единствена аналитичена лаборатория в Гърция, получила лиценз за операция за съоръженията си в Солун и Атина. Това е от голямо значение, тъй като е прецедент в Гърция за лицензирането на операции като аналитични услуги

Операция Lincence за съоръженията в Солун (на гръцки език)

Операция Lincence за съоръженията в Атина (на гръцки език)


ЕКОЛОГИЧЕН ЛИЦЕНЗ
АГРОЛАБ РДС също така притежава екологичен лиценз за своите инсталации в Солун и Атина.

Лиценз за околната среда съоръженията в Солун (на гръцки език)

Лиценз за околната среда съоръжения в Атина (на гръцки език)