Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Клиенти и Проекти

Клиенти

Високото качество и широката гама от услуги, предоставяни от АГРОЛАБ РДС, съчетани с иновационен подход, позволяват на компанията да предложи интегрирани решения във всички етапи на производствения процес, а именно "от фермата до вилицата".

Компанията има дълъг списък с клиенти, благоразположени за дългосрочно сътрудничество са над 1500 фирми в Гърция, Кипър, България и други балкански и средиземноморски страни, предоставящи услуги в следните сектори:

Хранително вкусова промишленост
Млекопреработвателна промишленост
Снабдяване с храни и кетъринг
Хлебопроизводството
Аквакултури
Фуражо-производство
Селскостопанският сектор
Преработвателни предприятия и Износители на селскостопанска продукция
Химическа индустрия
Сектор Екология
Супермаркети

С грижа за природата, АГРОЛАБ РДС предлага своите услуги на:

Фирми занимаващи се с екология
Фирми занимаващи се с санитарна дейност
Органите на местното самоуправление
Регионалните държавни органи

Oбществени поръчки

АГРОЛАБ РДС непрекъснато взема участие големи обществени проекти, и в частност, компанията е работила по следните контрагенти :

OPEKEPE от януари 2013 г., действа като подизпълнител за анализиране на 20,000 почвени проби, включени в Програмата "Развитие на единна геоинформационна система за данни на почваите и определяне на границите на земеделските зони на Гърция"
Гръцката мониторингова програма за на качеството на водите за къпане.
Регистриране на данни за запасеността от хранителни в-ва, тежки метали и хидродинамични свойства на почвата за рационално използване на торове и водити, както и производството на безопасни продукти в региона на Източна Македония и Тракия
Разработване и прилагане на програма за замърсяването на река Кифисос
Програмата за мониторинг и контрол на количество и качество на сондажни, изворни и речни води за магистрала PATHE, за отсечката Малиакос- Клайди
Изпълнение на специални лабораторни анализи на нежелани вещества и добавки във фуражите
Изготвяне на почвена карта на префектурата Пелла, насочени към рационалното насърчаване на отглеждането на културни растения.
Изследване на на Организацията на обединените нации в Косово за параметрите на околната среда в и около Прищинският минодобивен район

   

Научно-изследователски проекти

С цел осигуряване на цялостни лабораторни решения за изследователски и учебни цели, АГРОЛАБ РДС предприема целенасочени изследвания в сътрудничество с различни научни институти, университети и частни компании в Гърция.

Някои от най-важните изследователски проекти, в които фирмата е участвала включват:

Oт януари 2013 г., лабораторията работи усилено по проект "Подобряване на качеството и хранителната стойност на гръцките сортове домати с използване на геномиката (NUTRITOM)". В този проект, АГРОЛАБ РДС ще развива методологии за метаобемност и ще извършва анализи и метаобемно профилиране на проби домати сортове.
Идентификация на качествените характеристиките с добавената стойност на земеделски продукти чрез използване на молекулярен анализ, Индекси на почвата и Географски Информационни технологии (VIOTYPO)
Повишаване на конкурентоспособността и технологично подобрение на гръцкият памук използвайки биотехнологични и интегрирани техники на отглеждане и управление (CANVAS)
Изследване на методи за отглеждане и определяне на качествените характеристики при първични и вторични продукти в енергийни култури в Гърция за производство на био-горива (05PAV359)
Изследвания, с използване на иновативни методи за отглеждането на тютюн, насочени към оптимизиране на качество и химическите характеристики на продукта и едновременното намаляване на нежеланите вещества в листата на растенията (PAVET 2000).