Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Научни изследвания и опити

Дейността на АГРОЛАБ РДС включва отдел за научно-изследвателска и развойна дейност в сферата на селското стопанство, която занимава с изследвания, като:
 • Остатъчни количества от препарати за растителна защита на проби от растениевъдството, почвата и водата, в съответствие с насоките на ОИСР по Д.Л.П. за:
   • Магнитуд на остатъчните вещества
   • Разпад
   • Обратен разпад
   • Преработка (добив на масла, производство на стафиди, памукопреработвателната индустрия, сушене на тютюн и др.)
   • Регулатори на растежа при растения
   • Почвено разнообразие
   • Мониторинг на подземните води
   • Сеитбообращения
 • Изследвания за ефикасност и безопасността на реколтата при растения, почви и води в съответствие с ЕОРЗ насоки по Д.Е.П. за:
   •  Хербициди
   •  Инсектициди
   •  Акарициди
   •  Нематоциди
   •  Фунгициди
   •  Адюванти
   •  Природни продукти
   •  Насекомни атрактанти
   •  Сеитбооборотни култури
 • Специален тип проучвания, като:
   • оцветяващи тестване
   • Beneficial
   • Изследвания подпомагащи селекционните програми
   • Изграждане на мрежа от демонстрационни полета
 • Проучвания за посадъчния материал, като например:
   • Оценка на сортовете
   • Изследвания подпомагащи селекционните програми
   • Изграждане на мрежа от демонстрационни полета
Отделът за научно-изследвателска и развойна дейност предоставя услуги най-вече за мултинационални компании и организации по поръчка на Чуждестранни научни организации(CРОs).

За провеждане проучвания за Д.Е.П., се изисква специално разрешение от Министерството за развитие на селските райони и храните, а за изследвания за Д.Л.П. от Централната Химическа Лаборатория. АГРОЛАБ РДС е придобила всички съответни разрешения за Гърция.
ЯНИС АВРАМИДИС
Агрономия, M.Sc.
Супервайзер – Д.Е.П. опити
Тел.. 0030 2310797479 (втр.407)
Мобилен 0030 6937319580
email: y.avramidis@agrolab-rds.gr
ГЕОРГИУС АРГИРИС
Агрономия, M.Sc.
Супервайзер – Д.Л.П. опити
Тел. 0030 2310797479 (втр.405)
Мобилен 0030 6942981404
email: g.argyris@agrolab-rds.gr
  ТОДОРОС ХРИСТУГЛУ
Агроном
Мениджър продажби, Отдел
Тел. 0030 2310797497 (втр. 414)
Мобилен:0030 6942981400
t.christoglou@agrolab-rds.gr  
СТЕРГИОС КАРАКАСИС
Агроном
Супервайзер - полски опити
Тел. 0030 2310 797479 (втр.415)
Мобилен 0030 6942981403
email: s.karakasis@agrolab-rds.gr