Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Служители

Длъжност / Име
 
E-mail
 
Телефон
 
Ръководство
Генерален директор: Александрос Гианусиос

giannousios@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 422
0030 6944775007
     
Търговски отдел
Мениджър: Костас Папанотас

kpapanotas@agrolab-rds.gr

0030 2299063910 втр. 313
0030 6973771415
Регионален мениджър Северна Гърция: Ставрос Прифтис

priftis@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 409
6936501867
     
Маркетинг, Обществени поръчки & Международен отдел
Мениджър: Георгиус Стратакис

stratakis@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 408
0030 6942981402
     
Технически отдел
Мениджър: Александрос Гианусиос

giannousios@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 422
0030 6944775007
Заместник мениджър: Йоанис Кайтатзис

kaidatzis@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 420
0030 6947269573
Лаборатория хранителни замърсители: Йоанис Кайтатзис

kaidatzis@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 420
0030 6947269573
Лаборатория за контрол на препарати за растителна защита: Йоанис Кайтатзис

kaidatzis@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 420
0030 6947269573
Екологична лаборатория: Мария Стамболийду

stamboulidou@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 424
 
Лаборатория за остатъчни количества: Константинос Александроу

alexandrou@agrolab-rds.gr

0030 2299063910 втр. 303
 
Микробилогична лаборатория: Костас Папанотас

kpapanotas@agrolab-rds.gr

0030 2299063910 втр. 313
0030 6973771415
ГМО лаборатория: Дора Кораки

koraki@agrolab-rds.gr

0030 2299063910 втр. 302
Лаборатория за хранителна стойност и етикетиране: : Георгиус Бекиарополус

bekiaropoulos@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 421
Органолептична лаборатория: Стаматис Цархопулус   0030 2310797479
     
Селскостопанска научно-изследвания и развойна дейност
Мениджър: Александрос Ладопулус

 a.ladopoulos@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 406
0030 694597889
     
Отдел за полеви опити
Мениджър продажби: Тодорос Христоглу

t.christoglou@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 414
0030 6942981400
Д.Л.П. – Мениджър проекти: George Argyris

g.argyris@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 405
0030 6942981404
Д.Е.П. Мениджър проекти Янис Аврамидис

y.avramidis@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 407
0030 6937319580
     
АГРОЛАБ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Мениджър: Росен Р. Радев

rosenradev@agrolab-rds.bg

Off. 0035928194977 - 71
Mob. 00359889200141
Международен отдел: Георгиус Стратакис

 stratakis@agrolab-rds.gr

0030 2310797479 втр. 408
0030 6942981402