Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Профил на компанията

Член на РЕДЕСТОС - Ефтимиадис Агротехнолоджи Груп, компанията АГРОЛАБ РДС е основен доставчик на интегрирани решения Лабораторни и консултации в Югоизточна Европа. Дружеството обслужва предимно хранителната индустрия, селскостопанския сектор, фуражната промишленост и сектора за опазване на околната среда.

АГРОЛАБ РДС е акредитиран и / или сертифицирани по ISO 17025, QS, GAFTA, GLP, GEP и CORESTA.

Лабораторни услуги се предоставят от независими акредитирани лаборатории, находящи се в два комплека разположени в Солун (2500 m2) и в Атина (1000 m2). По-конкретно, АГРОЛАБ РДС работи следните направления:
 • Лаборатория за замърсители в храните (за определяне на остатъци от пестициди, токсини както и различни други замърсители , също така и някои други параметри, като витамини в селскостопански продукти, храни и фуражи)
 • Лаборатория за определяне на хранителната стойност на храните (за химически анализи на храните и тяхната хранителна стойност и правилното им етикетиране)
 • Екологична лаборатория за химичен анализ на води, отпадъци, почва, листа и растителни тъкани
 • Органолептична изпитвателна лаборатория (за развитие на органолептичният профил и оценка на храите )
 • Лаборатория за качествен контрол на продуктите за растителна защита (за анализиране на продукти за растителна защита)
 • Лаборатория за Остатъчни количества от пестициди (за определяне на остатъци от пестициди в земеделските продукти и храни)
 • Микробиологична лаборатория за анализ на храните, водата и отпадъците
 • Лаборатория за генни модифици и контрол (за откриване на генетично модифицирани организми в семена, селскостопански продукти, храни и фуражи)
Освен това, АГРОЛАБ РДС дейности включва:
 • Отдел за полеви опити, отговорен за провеждане на полеви проучвания, за нуждите при регистрацията и одобрението на нови продукти за растителна защита.
 • Отдел за Научна и развойна дейност по отношение на растителните тъкани, който е отговорен за проучване и оценка на нов репродуктивен растителен материал.
 • Отдел занимаващ се с консултиране по отношение на етикетирането на храните съобразно местните законодателства