Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Микробиологична лаборатория

Микробиологична лаборатория на АГРОЛАБ РДС се намира в нашият комплекс разположен в Маркопуло Атина. Тук се извеждат микробиологични

анализи

на хранителните съставки, готови храни, питейна вода, морска вода и отпадъци.

Възможностите на лабораторията са много обширни, както в техническите ресурси, така и в способността на идентифициране на различни патогени. Основните извеждани анализи са:
  • ОМЧ (Общ брой микроорганизми при 370C и 220C), колиформи, E.coli, ентерококи, P.aeruginosa, C.perfringens
  • Salmonella Spp.
  • Listeria monocytogenes
  • Legionella
  • E.coli O157
  • стафилококови ентеротоксин
Лабораторията е оборудвана с хладилни инкубатори, кабини за ламинарен поток, Vidas, Tempo и друго помощно оборудване.

Акредитация на лабораторията,е в съответствие с ISO 17025 и включва повече от 35 микробиологични метода за анализа на храни, фуражи, мляко и млечни продукти, адаптирани млека, месо и месни продукти, питейни и морски води.

Лабораторните анализи наброяват около 8000 проби годишно и допълнително около 7000 проби на морска вода като част от обществен проект спечелен от дружеството.

Заслужава да се отбележи, че от 01/01/2013 Лаборатория по микробиология "APPERT" се обединени с Микробиологичната лаборатория на АГРОЛАБ РДС, факт, който допълнително ще подсили и увеличи техническите и производствени възможности на лабораторията.