Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Лаборатория а остатъчни количества

Лаборатория а остатъчни количества АГРОЛАБ РДС се намира в аналитичният център в Маркопуло, Атина. Извършва анализи основно на плодове, зеленчуци, зехтин, тютюн, зърнени храни, брашна и варива:
  • за определяне на пестицидни остатъци, чрез анализ на повече от 560 активни съставки в плодовете, зеленчуците и зърнените храни
  • за определяне на остатъци от пестициди във маслини и зехтин, чрез анализ на повече от 280 активни съставки
  • за определяне на повече от 250 остатъци от пестициди във тютюн
Лабораторията е оборудвана с ултрамодерна техника, като течна хроматография с двойна маса (UPLC-MS-MS), газова хроматография с двойно маса (GC-MS-MS), HPLCs и GCS с различни детектори и оборудване.

Акредитацията на лабораторията в съответствие с ISO 17025 и включва определяне на остатъци от пестициди във:
  • Плодове и зеленчуци с високо съдържание на вода
  • Зърнени култури, брашно, бобови и ядки
  • Маслини и зехтин
  • Тютюн


Лабораторни анализи наброяват около 4500 проби за година.

​Списък с акредитирани дейности за гъвкав обхват Лаборатория за остатъчни вещества