Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Лаборатория за качествен контрол на продукти за растителна защита

Лабораторията за качествен контрол на продукти за растителна защита на АГРОЛАБ РДС, се намира в основният аналитичен център на Дружеството в Синдос, Индустриалната зона на гр. Солун. Той е напълно специализиран и предлага услуги на фирми, които произвеждат, и опаковат продукти за растителна защита. Тя работи като подизпълненител и осъществява контрол върху производствения процес в такива фирми.

Основните анализи, извършвани на продукти за растителна защита са:
  • Определянето на съдържанието на активни съставки
  • Контрол на физико-химичните свойства на активното вещество
  • Контрол на пестицидните формулации
Лабораторията е оборудвана с течна хроматография HPLC , газова хроматография GC и друго помощено оборудване и анализира около 2000 проби годишно.