Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Лаборатория за определяне на хранителната стойност на храните

Лабораторията за определяне на хранителната стойност на храните в АГРОЛАБ РДС се намира в основният лабораторен комплекс на Дружеството в Синдос,Индустриалната зона гр. Солун. Извършват се анализи за определяне на химични показатели предимно в хранителни продукти, зърнени храни и фуражи.

Показателни анализи са:
  • Химически анализи на храните и тяхната хранителна стойност за нуждите на правилното им етикетиране, включващо: влага, пепелни в-ва, протеини, фибри, мазнини, въглехидрати, енергийна стойност (Kcal, Kj)
  • Консерванти като нитрати, нитрити, бензоат, сорбинова киселина и др.
  • Профил на захарите
  • Профил на мастни киселини и стероли
  • Микроелементи като: калций, желязо, натрий, калий, цинк и др.
  • Тежки метали като: олово, кадмий, арсен, живак и др.
Лабораторията е оборудвана с аналитична апаратура като Soxhlet, Изгаряне по Келдал, Оптичен емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), Атомно-абсорбция в графитна пещ (ASS-GF), Течна хроматография (HPLC), Микровълнова разграждаща система.

Акредитация на лабораторията по ISO 17025 включва:
  • Химически анализ на храни, млечни продукти, месо и фуражи
  • Определяне на метали и тежки метали в храни и фуражи
  • Идентифициране на сорбати, бензоена киселина и нитрати в храните
Също така, лабораторията е одобренa за анализи на зърно и фуражи според спецификациите на GAFTA (Международната организация за търговия със зърно и фуражи).

Лабораторните анализи са около 6000 проби годишно.