Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Лаборатории - Обща информация

Чрез специализираните си методи, висококвалифициран научен персонал,

акредитирана

оперативна система и ефективното обслужване на клиентите си, АГРОЛАБ РДС гарантира задоволяване на нуждите персонално на всеки клиент. Лабораторните услуги се предоставят от независими акредитирани лаборатории, състоящи се от два комплекса, разположени в Солун (2500 m2) и в Атина (1000 m2). По-конкретно АГРОЛАБ РДС работи в следните направления: