Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Зелена Карта

„Екологичното съзнание на АГРОЛАБ РДС е особено видно във всички аспекти на дейността и предприемачеството си“

АГРОЛАБ РДС е фирма с високо чувство за социална отговорност, като винаги се съобразява с екологичното измерение на нейното предприемачеството.

Всички операции на компанията имат пряко или косвено положително въздействие върху околната среда и защитата на потребителите. Например чрез предоставянето на аналитичните си услуги:
  • Анализ на почви -допринася косвено, но значително за опазване на околната среда в резултат на по-малко използване на торове
  • Анализ на остатъци от пестициди - допринася за по-рационално използване на суровините за селското стопанство
  • Анализ за откриване и контрол на ГМО - допринася за защита на потребителите от несъзнателно консумиране на генетично модифицирани храни.
  • Химични, микробиологични анализи и хранителни етикетиране – предоставяйки на потребителите по-добро познаване на съставките и качеството на храните
  • Полевите опити - допринасят за производството на научни данни, използвани за одобрение и регистрация на безопасни селскостопански продукти
  • Мониторинг на качеството на водите в реките, езерата и крайбрежните води използвани за къпане осигурява незабавен ефект в опазването на околната среда
Освен това, АГРОЛАБ РДС е първата и единствена лаборатория за аналитична дейност в Гърция получила лиценз за околната среда и за двата аналитични центъра в Синдос, Солун и Маркопуло, Атина.

Компанията също така работи по Вътрешна политика за околната среда, която защитава околната среда, здравето и безопасността на работниците, чрез предотвратяване и свеждане до минимум на въздействието от дейността си върху околната среда.

В заключение, трябва да се отбележи, че АГРОЛАБ РДС е изпълнила успешно обществени поръчки за благоустройството, които имат пряка връзка с опазването на околната среда, като например:
  • Гръцката програма за мониторинг на водите за къпане и Регистър за химичните данни.
  • Регистър за химичните данни, тежки метали и хидродинамични свойства на почвата за рационално използване на торове и води, както и производството на безопасни продукти в региона на Източна Македония и Тракия
  • Разработване и въвеждане на програма за замърсяване на река Кифисос
  • Разработване на почвена карта на префектура Пела, насочени към насърчаване на рационалното отглеждане на разтения