Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Плащания

Клиентите, които желаят да се депозират своите плащания към АГРОЛАБ РДС, могат да го направят чрез електронен банков превод към посочените по-долу банкови реквизити в гръцки банки.

Моллим Ви, винаги да посочвате името на компанията си и номерата на фактурите, съответстващи на Вашето плащане, а също и изпращане на факс (+30 2310 796623) или по електронна поща (info@agrolab-rds.gr) копие от платежното нареждане.

 
NATIONAL BANK OF GREECE
IBAN: GR91 0110 8400 0000 8404 7021 906
SWIFT CODE:  ETHNGRAA
 
ALPHA BANK
IBAN: GR 91 0140 7180 7010 0232 0001 161
SWIFT CODE : CRBAGRAA