Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Управление и Организационна структура

Тимис Ефтимиадис

Г-н Тимис Ефтимиадис, притежава магистърска степен по "Инженер-производство и администрация" от Университета на Манчестър, Институт за наука и технологии (UMIST), Англия. Той говори свободно английски, немски, френски и испански. Той започва професионалната си кариера в PROCTER & GAMBLE в техният изследователски център в Лондон и след това той продължава в предприятията на ХОЛДИНГ ЕФТИМИАДИС, първоначално като асистент на техническият директор в фабрикатна на К+н ЕФТИМИАДИС , а след това като маркетинг директор на НЕТАГРО а по-късно и като генерален мениджър на БИОС Агроситемс.

Днес той е изпълнителен директор на АГРОЛАБ РДС, БИОС Агроситемс и ХЕЛЕНИК ФАРМИНГ. Освен това той е заместник-председател на "РЕДЕСТОС – Ефтимиадис Агро-технолоджи Груп" и заместник-председател на ВИТРО ЕЛАС. Също така той е член на съвета на директорите на Съюза на индустриалците на Северна Гърция (SVVE) и също така е финансов надзореник на съюза, както и като заместник-председател на Съвета на директорите на гръцката асоциация за търговията със семена (EEPES).
Александрос Гианусиос
 
Г-н Александрос Гианусиос е възпитаник на Университета "Аристотел" в Солун, където е защитил докторантура по аналитичната химия. По време на своята кариера той е работил като аналитичен химик в различни лаборатории за контрол на храна и вода.
 
През 2001 г. той се присъединява към научните кадри на АГРОЛАБ , първоначално като ръководител на Екологичната лаборатория, от 2003 г. до 2008 г. работи като технически директор на компанията. От началото на 2009 г. до края на 2009 г. той заема позицията на заместник генерален директор. От 2010 г. той е назначен за генерален мениджър на компанията.
Александрос Ладополус
 
Г-н Александрос Ладополус има агрономическо образование и работи за ХОЛДИНГА ЕФТИМИАДИС от 1990. От 1995 г. до 2004 г., отговаря на "Проучване и развитие" за БИОС Агросистемс и отговорен за създаването на частен корпоративен генетичен материал.
 
От 2004 г. до сега той е ръководител на звеното за "Научни изследвания в селското стопанство" на холдинга. Чрез АГРОЛАБ,той е отговорен за всички технически услуги, свързани с посевният материал и субстанциите за растителна защита, а също така и за развитието и прилагането на съвременни услуги в съответствие с новите изисквания на гръцкото селско стопанство и Общата европейска политика за селските райони.
Константинос Папанотас
 
Г-н Папанотас е завършил ветеринарна медицина на Университета "Аристотел" в Солун с следдипломно обучение по Клинична микробиология за храна и вода на училището по ветеринарна медицина, Университета "Аристотел" в Солун. Той също така е завършили обучението за HACCP инспектор от институцията на TUV Rheinland Group.

Той има богат опит в микробиологичен анализ на храна и вода. Той оглавявал Националната система за акредитация (ESYD) за лаборатории и е бил член на работната група с кодовия номер и заглавие ELOT / 2 TE / OE 4 "Микробиологичено изследване на водата" и се фокусира върху формулирането на Европейската Стандартизация -Техническия комитет CEN / TC 230 и е предмет на ISO / TC 147/SC4 «Микробиологични методи». В периода 2003-2012 той е бил Директор научни изследвания на лаборатории АПЕРТ, а от януари 2013 г. заема позицията на Търговски директор на АГРОЛАБ.
Георгиус Стратакис

Г-н Стратакис притежава бакалавърска степен по Селскостопанска технологии (със специализация по производството на земеделски продукция), от Земеделският факултет, при Технологиченият образователен институт в Солун (ATEI), както и бакалавърска степен по Агрономия (специализация по аграрна икономика), при Факултета по геотехнически науки, към Университета "Аристотел" в Солун , също така притежава и образователна степен магистър по бизнес администрация (MBA), Kingston University, Великобритания.

Той започва професионалната си кариера с АГРОЛАБ РДС, първоначално в отдел за полеви опити за провеждане на опити в съответствие с ДЛП и ДЕП за периода 1998-2000.От 2001 г. до 2004 г. е заемал позицията на Мениджър по качество и контрола първоначално за системата на ДЛП и след това и внедряването на системата ISO 17025 лабораториите на компанията. От 2005 г. до 2012 г. е ръководител на маркетинг на компанията а също така започналата дейност на компанията на Балканите и Кипър. Днес той заема длъжността ръководител на отдел "Маркетинг, програми и ключови проекти, а също така има отговорността по надзора върху дейността на дъщерните дружества на Балканите.

Той има богат опит в полевите изследвания, системите за качество, лабораторна работа и продажбите. Той представлява компанията в международни организации като QS, GAFTA, CORESTA, SEDEX и гръцката мрежа на биологични продукти. В заключение той е участвал успешно в повече от двадесет (20) обществени поръчки и редица други европейските програми за научни изследвания.


Управление и Организационна структура на АГРОЛАБ РДС