Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Екологична лаборатория

Екологичната лаборатория на АГРОЛАБ РДС се намира в основният лабораторен комплекс на Дружеството в Синдос, Индустриалната част на гр. Солун. В лабораторията се извършват химични

анализи на води , отпадъци, почва

и растителни тъкани основно по следните направления:
  • Физикохимични анализи
  • Анализ на микроелементи
  • Анализи на тежки метали
  • АГРОЛАБ РДС предоставя препоръка за торене на полета, въз основа на резултатите от горните анализи.
Лабораторията е оборудвана с Оптичен емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма (ICP-OES), Атомно-абсорбционна спектрометрия в графитна пещ (AAS-GF) , Фотометрично изследване в реално време (Flow Injection), Течна хроматография и още много друго помощно обурудване.

Акредитация на лабораторията, в съответствие с ISO 17025 и включва:
  • Тридесет и девет (39) физико-химичени анализа на питейна вода, вода за напояване и кладенци, в съответствие с изискваните критерии за изпълнение, както е посочено в решението на Joint Ministries Decision (KYA Y2/2600/2001) и неговото изменение, по отношение на качеството на питейна вода.
  • Анализ на отпадъчни води
  • Анализ на почвата
  • Вземане на проби от системите за питейна вода, водни кладенци и морска вода
Лабораторията участва в лабораторните анализи на няколко реки и езера на Гърция, както и проекти за почвено картографиране чрез обществени поръчки.

Лабораторията анализира около 8500 проби годишно и хиляди други проби по обществени поръчки.