Tentamus Group - Лаборатории за живот 
КАНТАКТИ

Органолептична лаборатория

Органолептичната лаборатория (сетивно възприятие за определяне параметрите на храни) на АГРОЛАБ РДС, се намира в основният аналитичен център на компанията в Синдос, Индустриалната зона на гр.Солун. Органолептично изследване се провежда основно на храни и напитки, за развитието на сензорни профили и сензорни оценки.
 
Целта на лабораторията е да измерва, анализира и интерпретира реакции към тези характеристики на храни и напитки, които се възприемат само от човешките сетива (зрение, обоняние, вкус, слух и допир). Органолептичен анализ се прилага, за да изучаване на конкуренция между отделни продукти, развитие на нов продукт, анализ на предпочитанията и приемане от страна на потребителя, оценка на жизнения цикъл на продукта и в крайна сметка успех на продукта.


 
Основните органолептични тестове са:
  • Класификация на предпочитанията към продуктите, където се тестваните продукти се класифицират според вкуса, класирайки най-добрите на първо място, след това вторият най-добър, и така до последният с най-лоши показатели.
  • Количествен описателен анализ,където се извършва определяне на интензивността на основните органолептични характеристики на пробите, и поставяне на определени точки.
  • Триъгълен тест когато се определят малки разлики между пробите, за една или повече характеристики.
Органолептичната лаборатория на АГРОЛАБ РДС е оборудвана с десет (10) отделни камери за изпитване, по един за всеки лаборант, всяка от които е оборудвана с мивка за изплакване между пробите. Сетивни тестове се правят с помощта на компютърна система с автоматична експресна статистическа обработка на данните.
 
Лабораторията анализира проби главно за хранително-вкусовата промишленост и за супермаркети.